Whiplash Informatiecentrum Europa
het aanspreekpunt voor uw whiplash- en letselschade vragen

over wetenschappelijke bewijzen denk ik vaak dit: De zwaartekracht bestaat al zolang de aarde bestaat. Toch is deze theorie pas in 1678 ontwikkeld door Newton. Dat betekent toch niet dat het zwaartekracht verschijnsel niet eerder bestond!! De wetenschappelijke methode is een mooie methode maar schiet voor een heleboel (whiplash) verschijnselen te kort.

<<< home
thomas en joyce intro pijn
intro 2
intro 3
intro 4intro 5
 
 


In de (para)medische wereld bestaat nog geen volledige overeenstemming over de behandeling van acuut en chronisch whiplashletsel. Tot op heden is er nog geen behandeling onvoorwaardelijk succesvol gebleken bij whiplashpatiënten. Wel is bekend dat veel mensen baat hebben bij een zogenaamde multidisciplinaire aanpak van zowel een therapeut als psycholoog.
Tot nu toe is het niet bewezen dat lasertherapie, chiropraxie (het "kraken" of met de handen bewerken van de wervelkolom) acupunctuur of enige ander behandelingsmethode positieve invloed hebben op de
genezing van whiplash. Brutale, krachtige manipulaties van de halswervelzuil moeten onmiddellijk na het ongeval absoluut vermeden worden.
Vraag bij elke behandeling daarom naar de "zachte" methode.

U kunt alle behandelingen proberen merkt u dat er na 4-5 behandelingen geen verbetering is, is het misschien beter de behandeling te stoppen. Een goede behandelaar zal ook niet door gaan als hij/zij bemerkt dat de behandeling voor u geen toegevoegde waarde heeft, bij alle ander denkt u dan:
Uw pijn is hun goudmijn.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw ervaring laat het ons a.u.b. weten.
Mail naar: webmaster@whiplash-info.nlcraniosacrale behandeling fysiotherapie  Ortho manueel
Chiropractor Acupunctuur  
     
     
1 <<< home

Craniosacrale behandeling

Het doel van een craniosacrale behandeling is om de bewegingsbalans (tussen links en rechts, boven en beneden) in het totale lichaam te herstellen zodat allerlei fysiologische processen zo optimaal mogelijk kunnen plaats vinden. Om u een impressie te geven hoe een craniosacrale behandeling van het hoofd eruitziet, tonen wij nevenstaande foto's waarbij opgemerkt moet worden dat de druk die de osteopaat met zijn handen op het hoofd van de patiënt uitoefent zeer subtiel is. Hij 'luistert' met zijn handen naar het ritme en het bewegingsverloop van de botstukken die de schedel vormen. Als het goed is, verloopt dat volgens een fysiologisch patroon. Verstoringen hiervan kunnen hersteld worden met subtiele manipulaties.

Het kan voorkomen dat de osteopaat handgrepen uitvoert in de mondholte omdat sommige botstukken daar het best te benaderen zijn. Verstoringen kunnen voorkomen b.v. na ongevallen waarbij iemand aan zijn hoofd of nek geraakt wordt of na doorgemaakte ziektes zoals hersenvlies ontsteking of een hevige voorhoofdsholteontsteking of als gevolg van beperkende invloed van het spierstelsel m.n. van nek en schouders, maar ook aandoeningen zoals migraine, gevolgen van zware bevallingen (bij kinderen) etc.

Opmerking: Craniosacrale behandelingen worden niet alleen toegepast op de schedel, maar op het totale lichaam, want craniosacrale bewegingen ontstaan weliswaar in het hoofd, maar verlopen over het hele lichaam (het hele lichaam doet mee). Dus ook bij (lage) rugklachten of knieklachten kan het voorkomen dat de osteopaat craniosacrale gaat behandelen. 


2 <<< home

Fysiotherapie
Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct en verklevingen.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

Wat is fysiotherapie?
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.
Oefenen is eventueel mogelijk in groepsverband.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?
Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:
 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • zwelling van gewrichten
 • krachtsvermindering
 • bewegingsbeperking
 • stijfheid
 • problemen met bewegen
 • evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek. Maar vraagt u wel om de "zachte" behandelmethode.

3 <<< home

de Ortho Manueel arts

Heeft u pijn in uw rug of uw nek - mogelijk met uitstraling naar benen of armen - of in uw gewrichten? Vaak is een vorm van eerdere overbelasting hiervan de oorzaak. Zo'n overbelasting kan acuut zijn (vertillen, verdraaien, vallen, struikelen, een ongeluk) of er langzaam insluipen (door een verkeerde of ongemakkelijke houding of verkeerd slapen). Hierdoor kunnen standsafwijkingen of bewegingsstoornissen van delen van de wervelkolom optreden, met als gevolg pijnklachten in rug, nek of gewrichten.

De Ortho Manueel arts is in veel gevallen in staat uw klachten te verhelpen. Zonder operatie of ziekenhuisopname. De arts brengt de afwijkingen in kaart en corrigeert ze. Na een beperkt aantal behandelingen zijn de meeste patiënten in staat weer pijnvrij te bewegen.

Specialist in houding en beweging

Een Ortho Manueel Geneeskundige is een arts die zich na het artsexamen heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging. In de beroepsgroep Ortho Manueel geneeskundigen vindt u artsen met twee verschillende achtergronden: de Manuele artsen en de Orthomanuele artsen.

 • De Manuele artsen hebben een opleiding voltooid bij de Artsenleergangen Manuele Geneeskunde in Eindhoven.
 • De Orthomanuele artsen hebben een opleiding voltooid die omschreven wordt als orthomanipulatie of 'methode Sickesz'.

Van oudsher werken deze twee stromingen nauw samen en vanaf 2006 is er een nieuwe gemeenschappelijke opleiding. De achtergrond van een individuele behandelaar vindt u op de site van het Register Ortho Manuele Geneeskunde.

Wat doet een Ortho Manueel Geneeskundige?

Tijdens het eerste consult verdiept de arts zich grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis ervan. Naast een algemeen medisch onderzoek naar uw klachten onderzoekt hij vervolgens heel nauwkeurig door middel van een Ortho Manueel onderzoek de stand en de bewegingsmogelijkheden van wervelkolom, bekken en overige gewrichten. Op basis hiervan stelt de arts een behandelplan op en begint de behandeling.

Behandeling

Het belangrijkste instrument bij de behandeling zijn de handen van de arts. Hij corrigeert met specifieke technieken de standsafwijkingen van de wervelkolom en heft de bewegingsstoornissen op. Soms schrijft hij u oefeningen of medicijnen voor, soms dient hij - altijd na overleg - injecties toe. Indien nodig kan hij om aanvullend laboratoriumonderzoek, een röntgenfoto of MRI scan vragen en deze ook beoordelen. Het is mogelijk dat u na de behandeling last heeft van napijn, bijvoorbeeld in de vorm van pijnlijke spieren of een beurs gevoel. Dit zijn tijdelijke reacties, soms op wisselende plaatsen en de duur ervan varieert per persoon. Heel zelden doen zich heftiger reacties voor na behandeling. Neem dan contact op met uw behandelend arts. In de meeste gevallen volstaat een serie van drie tot zes behandelingen van 20 tot 30 minuten.

Wie hebben baat bij de behandeling?

Onderzoek toont aan dat patiënten met pijn in rug, nek, hoofdpijn en patiënten met gewrichtsklachten baat hebben bij behandeling door een Ortho Manueel arts. Patiënten die na een herniaoperatie klachten houden, reageren veelal positief op de behandelingen. Dat geldt ook voor patiënten die last hebben van vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Doorverwijzing

Veel patiënten worden door hun huisarts of specialist doorverwezen. Een verwijzing is niet noodzakelijk, u kunt ook op eigen initiatief een Ortho Manueel arts consulteren. Voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar maakt dit geen enkel verschil.

Vergoedingen

Bijna alle zorgverzekeraars hebben Ortho Manuele behandelingen opgenomen in het eerste aanvullende pakket. De vergoeding hangt af van de gekozen verzekering. In uw polisvoorwaarden vindt u het aantal behandelingen dat vergoed wordt. De behandelingen worden vergoed wanneer de behandelend arts ingeschreven is in het Register Ortho Manuele Geneeskunde.

Erkende opleiding

Ortho Manueel Geneeskundigen die een erkende opleiding hebben gevolgd, zijn ingeschreven in het Register Ortho Manuele Geneeskunde. Registerleden houden hun vak bij door nascholing te volgen. Verder stelt het register als eis dat de arts voldoende patiënten moet behandelen.

Klachten?

Alle geregistreerde Ortho Manuele artsen zijn aangesloten bij een klachtrechtregeling. Mocht u een klacht hebben, bespreek die dan eerst met de arts zelf. Mocht u er samen niet uit komen, dan kunt u de Ortho Manueel arts vragen waar u schriftelijk uw klacht kunt indienen

4 <<< home

Een chiropractor richt zich op stoornissen aan het de wervelkolom en het zenuwstelsel. De nadruk ligt op de manuele behandeling (met de hand) met manipulaties of correcties van gewrichten.

De bedoeling is om hiermee ook het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid te verbeteren.

In Nederland valt chiropractie onder de noemer alternatieve/complementaire geneeskunde. Chiropractoren die geregistreerd zijn bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) en lid zijn van de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA), voldoen aan kwaliteitseisen van deskundigheid en zorgvuldigheid. De eisen hebben betrekking op: vooropleiding, opleiding, nascholing, praktijkinrichtingseisen, erecode, klachtenrecht enzovoort.

Er is geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over de effectiviteit van een behandeling door een chiropractor.

Welke ziektes en aandoeningen behandelt hij/zij?

De chiropractor behandelt vooral rugklachten en hoofdpijn, maar ook migraine, pijn en stijfheid door artrose, aangezichtspijn, whiplash, sportblessures, klachten aan de arm, nek en schouder, bekkeninstabiliteit, duizeligheid en tenniselleboog. Bij sommige patiënten worden orgaanklachten verholpen zoals menstruatiepijn en darmklachten.

Welke behandelingen geeft hij/zij?

De chiropractor maakt gebruik van specifieke chiropractische behandelmethoden. Een daarvan is een met de hand uitgevoerde chiropractische correctie, waarbij een specifieke druk wordt uitgeoefend op een specifieke plek in een specifieke richting.
Het doel daarvan is abnormale bewegingspatronen of bewegingsbeperkingen op te heffen en te streven naar het normaliseren van een verstoorde zenuwfunctie zodat herstel kan optreden.

In de chiropractie staat de algehele gezondheid van de patiënt centraal. Het uitgangspunt is dat lichamelijke problemen of klachten gevolgen hebben voor het totale functioneren, ook op sociaal en emotioneel gebied en andersom. Het adviseren en begeleiden van een patiënt is daarom ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. De patiënt wordt dan ook actief bij de behandeling betrokken.

Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht?

Voor het bezoeken van een chiropractor is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Behandelingen door een chiropractor worden door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars geheel, gedeeltelijk of tot een bepaald maximum vergoed. De ziektekostenverzekeraar kan hierover informatie verstrekken.

5 <<< home

Acupunctuur en Chinese geneeswijze

Steeds meer mensen vinden baat bij acupunctuur. Ze voelen zich beter en hun lichaam kan meer aan. Ook kan acupunctuur hen helpen bij het bestrijden van ziektes en pijn. Acupunctuur, een van oorsprong oosterse geneeskunst, ziet de mens als één geheel: lichaam en geest.

Acupunctuur kan ook naast andere (westerse) behandelingsmethoden plaatsvinden. Bij ernstigere klachten raden we overigens vaak aan eerst de huisarts te bezoeken.


6 <<< homeintro advocaten
 >>> juridische informatie
>>> smartengeld
>>> praktische tips
>>> Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken
intro medicatie
>>> medicijn informatie
>>> medische informatie
<<< home
intro whiplash informatie
>>> whiplash informatie
>>> whiplash in België
>>> whiplash en zwangerschap

>>> problemen bij whiplash
intro uvw
>>> WAO-WIA informatie
intro symptomenlijst
>>> symptomenlijst in PDF
intro wat doet een
>>> wat doet een...
>>> wat is een....
intro schade buitenland
>>> schade in het buitenland
whiplash en studie
>>> whiplash en studie
schandpaal
>>> de schandpaal
intro whiplash en media
>>> whiplash in de media
intro downloads pdf
>>> downloads in PDF
intro hobby
>>>whiplash en hobby
no cure no pay
>>> no cure no pay = NO
intro linken
>>> linken
intro samenwerken
>>> samenwerken met...
intro hyves
>>> hyves vriendenpagina